kotikoulu / KOTIOPETUS

Kotikoulu

Oppivelvollisuus -  ei koulupakkoa. Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavalla kuin käymällä perinteistä koulua.

 

Mitä on kotikoulu? Yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että lapsi ei käy koulua, vaan opiskelee eri oppiaineiden sisältöjä itsenäisesti huoltajan tukemana. Oppimisympäristön ei tarvitse olla koti, vaan opiskelu voi tapahtua missä tahansa, kirjastossa, kahvilassa tai urheilukentällä. Opettajankaan ei tarvitse olla isä tai äiti. Vaikka vastuu lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta on huoltajilla, voivat he palkata lapselleen opettajan, joka hoitaa varsinaisen opetustyön. Silloin vanhempien ei tarvitse luopua omasta työstään jäädäkseen opettamaan lastaan.

Miksi lapset siirtyvät kotikouluun? Syitä siihen on monia. Olen tavannut perheitä, jotka ovat siirtäneet lapsensa kotiopetukseen koulun sisäilmaongelmien vuoksi tai kiusaamisen takia. Myös muut terveydelliset seikat tai sosiaaliset syyt voivat vaikuttaa päätökseen.

Kotiopetusta harkitseville tarjoan vaihtoehdoksi Skolars-koulun, jossa lastanne opetettaisiin kotikoulun periaatteilla. 

Huolehditaan yhdessä lapsenne oppivelvollisuuden suorittamisesta.

 

Terveisin

Ulla Vesa, luokanopettaja

 

Oppivelvollisuuden suorittaminen

Oppivelvollisuuden voi Suomessa suorittaa muullakin tavalla kuin käymällä perinteistä koulua, esimerkiksi kotikouluna opiskelemalla huoltajan  tai oman opettajan kanssa. Periaatteessa riittää, että hankkii perusopetuksen oppimäärän mukaiset tiedot. Viranomaisilta ei tarvitse anoa lupaa, mutta huoltajien on ilmoitettava asiasta kunnalle, jotta tarvittavat järjestelyt voidaan tehdä. Tämän jälkeen huoltaja on vastuussa oppivelvollisen opintojen järjestelyistä ja siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.  Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoihin. Asuinkunta valvoo oppivelvollisen edistymistä nimeämällä tutkivan opettajan, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida edistymistä. Yleensä järjestetään valvontatilaisuuksia kerran tai kaksi vuodessa, joissa edistymistä tutkitaan keskustelujen, kirjallisten ja suullisten kokeiden, näyttöjen sekä muun tyyppisten näyttöjen avulla (esim. portfolio).

 

Oppivelvollinen ei kirjoilla koulussa

Kun oppivelvollinen ei osallistu kunnan järjestämään perusopetukseen, häntä ei rekisteröidä oppilaaksi mihinkään kunnan kouluun. Tällöin kunta ei ole velvollinen järjestämään hänelle seuraavia palveluja tai etuuksia: tuki- tai erityisopetus, maksuttomat oppikirjat ja työvälineet, maksuton ruokailu, kouluterveydenhuolto ja koulukuljetukset. Mitkään säädökset eivät kuitenkaan estä kuntaa antamasta edellä mainittuja palveluja tai etuuksia. Oppikirjakustannuksia voi kuitenkin pienentää esimerkiksi käyttämällä käytettyjä oppikirjoja, nettiä, kirjastoa ja tekemällä erilaisia projekteja.

Oppivelvollisen oppimääriä ei voida yksilöllistää, sillä erityisopetuspäätös voidaan tehdä vain koulussa opiskelevalle. Eli jos oppivelvollisella on sellaisia oppimisvaikeuksia, ettei hän niiden vuoksi pysty opiskelemaan yleisen oppimäärän mukaisesti, kotiopetus on nykyisten säännösten vuoksi mahdotonta (ei koske lieviä oppimisvaikeuksia).

 

Opetussuunnitelma

Kotikoulussakin on noudatettava peruskoulun opetussuunnitelmaa, yleensä kunnan tai tutkivan opettajan koulun opetussuunnitelmaa. Myös arviointi perustuu tähän opetussuunnitelmaan. Oppivelvollisen on saatava perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, joten kaikkia vaadittavia oppiaineita on opetettava myös kotikoulussa.

 

Kotikoulun plussia:

 • lapsen vahvuudet ja haasteet ovat paremmin tuettavissa
 • asiat opiskellaan omaan tahtiin
 • epäselviksi jääneet asiat voidaan heti käsitellä uudestaan
 • rauhallinen oppimisympäristö
 • oppiminen omalähtöistä
 • laadukasta toimintaa oman opettajan kanssa
 • mahdollinen nokkimisjärjestys ja kiusaaminen jää pois
 • päivät kevyempiä
 • oppii huolehtimaan ja kantamaan vastuuta opiskelustaan
 • palautteen saaminen heti

 

Kotikoulun miinuksia:

 • joukkuepelit tai isompaa ryhmää vaativia juttuja haastavampi järjestää (joukkuepelit korvattavissa harrastuksilla)
 • samanikäisten kavereiden puuttuminen (kaverisuhteisiin voi panostaa koulun jälkeen)
 • oppikirja- ja oppimateriaalikustannukset (voi pienentää käytetyillä kirjoilla, hyödyntämällä muita lähteitä)
 • hyvin itsenäistä ja vastuullista opiskelua (hyvä taito tulevaisuutta varten)
 • yksinpuurtamista (opettaja ja vanhempi apuna, asioita voi kerrata kavereiden kanssa)

 

 Skolarsin kotikoulu käytännössä

Toimin lapsenne opettajana, kun päädytte kotikouluvaihtoehtoon tilapäisesti tai pysyvästi. Olen ammatiltani luokanopettaja ja olen erikoistunut musiikkiin, alkukasvatukseen ja erityispedagogiikkaan. Minulla on myös kaksi kouluikäistä lasta.

 

 

 

 

 

Opiskelemme lapsenne kanssa Skolars-koulumme tiloissa osoitteessa Naistenmatkantie 76, Pirkkala, mutta käytämme   varmasti myös muita oppimisympäristöjä hyödyksi. Suunnittelemme aikatauluja yhdessä. Oppiaineista ja aiheista riippuen päivät  kestävät noin 2-4 tuntia. Välitunteja emme pidä, mutta taukoja tietenkin. Joitakin oppimateriaaleja pitää todennäköisesti hankkia, mutta pyritään vain välttämättömiin. Kotitehtäviä tulee normaalisti.

Hinnasta sovitaan erikseen. Otathan rohkeasti yhteyttä.

050-3572714

ulla.vesa@skolarsfinland.fi

 

 

Ulla on ehdottoman reilu ja rakastettu, inspiroiva ja pedagogisesti kunnianhimoinen opettaja, joka haluaa oppilailleen parasta menestystä. Ullan kekseliäät opetusmenetelmät innostavat lapsia opiskelemaan ilolla.

Äiti 49 v. 

 

Ulla on kiva, rento ja hauska. Ja hyvä ope. Ullan tunneilla on mukava olla. Paras ope tähän asti!

Tyttö 12 v.

 

Ulla huomaa ensin oppilaan ja sitten sen, millaista opetusta oppilas tarvitsee. Ulla saa tartutettua oppimisen ilon vaikeisiinkin aineisiin. Oman lapsen kohdalla pidän tärkeänä sitä, että niihin oppiaineisiin, jotka eivät  olleet niin vahvoja, paneuduttiin enemmän. Nyt yläluokilla oppiminen on helpompaa, kun alaluokilla on asioita hoidettu kuntoon.

Äiti 42 v.

 

Ulla ottaa kaikki huomioon. Jos jotakin ei ymmärrä, niin asia opetetaan uudelleen. Hän on avulias. Ulla osaa setviä asioita mm. oppimisasioita ja kaveriasioita. Ei haittaa, jos vastaa väärin, asiaa mietitään sitten uudelleen.

Poika 12 v.

 

Kiinnostuitko
tuotteistamme?

Siirry tilaamaan

Heräsikö
kysymyksiä?

Ota yhteyttä