SUOMEN PALASET -opetusmateriaali

Sanasto ja kielioppi reaaliaineilla

Maahanmuuttajaoppilaiden tarpeisiin tehty S2-materiaali, joka sopii itseopiskelumateriaaliksi, valmistavaan opetukseen tai tuki- ja erityisopetukseen. Sopii myös suomea äidinkielenään käyttäville.

Kirjat sisältävät kielioppiharjoituksia, jotka pohjautuvat reaaliaineiden sanastoon:

1. HISTORIAN kirjan kielioppi on VERBIT: verbin persoonataivutus, passiivi, verbin aikamuodot, imperatiivi, konditionaali (Klikkaa kuvaa isommaksi!)

2.FYSIIKAN kirjan kielioppi on SIJAMUODOT

3. YMPÄRISTÖOPIN kirjan kielioppi on ADJEKTIIVIT: vertailu, adverbi

 

4. YHTEISKUNTAOPIN kirjan kielioppi on  SANONNAT, REKTIOT, YHDYSSANAT

 

5. KUVAKIRJA

Kaikissa kirjoissa mukana myös ääntämisharjoituksia, luetun ymmärtämisen tehtäviä, esseitä ja testejä.

SUOMEN PALASET

  • selkeä
  • runsas
  • sopii itsenäiseen työskentelyyn
  • sisältää paljon toistoa
  • sopii ala- ja yläkoululaisille

HINTA:

349 € + alv 10 %

+ toimituskulut

Kevättarjous 30.6. asti 329 € (alv 0%)

 

OPH: S2-oppilas saattaa keskustella hyvinkin sujuvasti arkikielitaidollaan, mutta hänellä saattaa olla vaikeuksia ymmärtää eri oppiaineiden tunneilla käytettyä kieltä. Opetuksen tulee ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa. Oppilaille on tietoisesti opetettava eri oppiaineille tyypillisiä tapoja ilmaista asioita. Esimerkiksi oppiaineelle ominaiset verbit sekä asioiden suhteita ilmaisevat sanat ovat tärkeitä oppimisen kohteita.