YRITYS

ulla_vesa_1SKOLARSIN TARINA

”Perustin yrityksen Uves Oy / Skolars Finlandin tammikuussa 2015 luokanopettajan työni ohessa. Siitä piti tulla vain sivutyö, jonka kautta olisin voinut valmistaa opetusmateriaaleja. Puolentoista vuoden kuluttua Skolars tekikin minusta päätoimisen yrittäjän. Skolarsin opetusmateriaalit ovat tärkeä osa minua. Niiden kautta saan käyttää osaamistani ja luovuuttani sekä ennen kaikkea viedä päiväkoteihin ja alakouluihin opetusmateriaalia, jota olisin itsekin aikoinaan tarvinnut kentällä.

Esimerkiksi kielipakettien ideana on opettaa kieltä lapsille toiminnallisesti laulujen, leikkien, kuvien ja liikkumisen kautta. Opettajille opetusmateriaali on hyödyllinen, koska siinä on kaikki tarvittavat materiaalit valmiina tuntisuunnitelmista lähtien. Leo’s English -paketti on käytössä päiväkodeissa ja kouluissa jo ympäri Suomea. Valmistavaan opetukseen / S2-opetukseen tarkoitettu Suomea Timo-hiiren kanssa -opetusmateriaali on valloittanut markkinat vauhdilla syksystä 2016 lähtien. Sen jälkeen ilmestynyt toiminnallista ruotsin opetusta tarjoava Kalles svenska –paketti on jo myöskin löytänyt  omat innostuneet käyttäjänsä varsinkin kuudennen luokan ruotsin tunneilla. Kevään 2017 tuotteemme Kertotaulumestari siirsi Skolarsin kielistä myös matematiikan pariin. Kertotaulupakettimme otettiin nopeasti käyttöön niin kouluissa kuin kirjastoissa. Syksyllä 2017 ilmestyi asiakkaiden toivomuksesta toiminnallinen saksan kielipaketti Deutsch mit Lara und Lucas. Keväällä 2018 ilmestyi odotettu reaaliaineisiin pohjautuva S2-materiaali Suomen palaset. Vuonna 2019 saatiin jatkoa suositulle englannin materiaalille ja markkinoille tuli Leo’s English 2.

Opetusmateriaalien valmistaminen poiki sen, että perustin Pirkanmaan kouluihin Skolarsin englannin kerhoja, joissa käytetään Leo’s English -materiaalia. Lasten ja vanhempien palaute on ollut hyvin positiivista, sillä opiskelu on kuulemma tuottanut tulosta ja sen vaikutus on näkynyt myös kotona ja lomamatkoilla. Meillä on tällä hetkellä yli 200 innokasta kerholaista.

Jotta työni ei olisi pelkkää yrittäjyyttä, annan myös yksityis- ja tukiopetusta sekä pianotunteja. On ollut ilo seurata, miten paljon merkitystä on rauhallisella oppimisympäristöllä ja kahdenkeskisellä opetuksella.  

On myös positiivista, että nuorehkolla Skolarsilla on ollut alusta asti työllistävä vaikutus. Tiimiimme kuuluu tuote-esittelijä ja kerhonohjaajia. 

Katsotaan mihin polkumme vielä vie…

Ulla

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR
Yrityksemme noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.
ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä: 1.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Uves Oy (Y-tunnus: 2660018-6)
Pereentie 1, 39950 Pirkkala
Ulla Vesa
ulla.vesa@skolarsfinland.fi
puh: 050 3572714
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Uves Oy:n / Skolars Finlandin asiakassuhteiden hoitamiseen. Skolars Finland tarjoaa muun muassa opetusmateriaaleja, yksityisiä englannin kerhoja ja yksityisopetusta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Uves Oy / Skolars Finalnd käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon, asiakasviestintään ja markkinoinnin kohdentamiseen. Olemme vaitiolovelvollisia asiakkaidemme asioista, emmekä myöskään luovuta asiakkaan yhteystietoja eteenpäin.
3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki
Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Markkinointiluvat
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot
4. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
5. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.