YRITYS

ulla_vesa_1SKOLARSIN TARINA

”Perustin yritykseni Uves Oy / Skolars Finlandin tammikuussa 2015 luokanopettajan työni ohessa. Siitä piti tulla vain sivutyöni, jonka kautta olisin voinut valmistaa omia opetusmateriaaleja. Puolentoista vuoden kuluttua Skolars tekikin minusta päätoimisen yrittäjän. 

Skolarsin opetusmateriaalit ovat tärkeä osa minua ja yritystäni. Niiden kautta saan käyttää osaamistani ja luovuuttani sekä ennen kaikkea viedä päiväkoteihin ja alakouluihin opetusmateriaalia, jota olisin itsekin aikoinaan tarvinnut työssäni.

Esimerkiksi kielikylpypakettien ideana on opettaa kieltä lapsille toiminnallisesti laulujen, leikkien, kuvien ja liikkumisen kautta. Opettajille opetusmateriaali on tarpeellinen, koska siinä on kaikki tarvittavat materiaalit valmiina tuntisuunnitelmista lähtien. Leo’s English -kielikylpypaketti on käytössä päiväkodeissa ja kouluissa jo ympäri Suomea. Valmistavaan opetukseen / S2-opetukseen tarkoitettu Suomea Timo-hiiren kanssa -kielikylpypaketti on valloittanut markkinat vauhdilla syksystä 2016 lähtien. Sen jälkeen ilmestynyt toiminnallista ruotsin opetusta tarjoava Kalles svenska -kielikylpypaketti on jo myöskin löytänyt  omat innostuneet käyttäjänsä varsinkin kuudennen luokan ruotsin tunneilla. Kevään 2017 tuotteemme Kertotaulumestari siirsi Skolarsin kielten opetusmateriaaleista myös matematiikan maailmaan. Kertotaulupakettimme otettiin nopeasti käyttöön niin kouluissa kuin kirjastoissa. Syksyllä 2017 ilmestyi asiakkaiden toivomuksesta toiminnallinen saksan kielikylpypaketti Deutsch mit Lara und Lucas. Keväällä 2018 ilmestyi odotettu reaaliaineisiin pohjautuva S2-materiaali Suomen palaset.

Omien opetusmateriaalien valmistaminen poiki sen, että perustin Pirkanmaan kouluihin Skolarsin englannin kerhoja, joissa käytetään Leo’s English -materiaalia. Lasten ja vanhempien palaute on ollut hyvin positiivista, sillä opiskelu on kuulemma tuottanut tulosta ja sen vaikutus on näkynyt myös kotona ja lomamatkoilla. Meillä on tällä hetkellä yli 200 innokasta kerholaista kerhoissamme.

Jotta työni ei olisi pelkkää yrittäjyyttä, annan myös yksityis- ja tukiopetusta sekä pianotunteja. On ollut ilo seurata, miten paljon merkitystä on rauhallisella oppimisympäristöllä ja kahdenkeskisellä opetuksella.  

Minusta on myös erittäin positiivista, että nuorehkolla Skolarsilla on myös työllistävä vaikutus. Tiimiimme kuuluu myyntiedustaja ja kerhonohjaajia. He tekevät sen tärkeän työn, johon oma aikani ei riitä.

Katsotaan mihin polkumme vie…

Ulla

 

HENKILÖKUNTA:

Ulla Vesa (tj., luokanopettaja)
Puh. 050 357 2714
ulla.vesa@skolarsfinland.fi

 

maria png
Maria Lempiö (myyntiedustaja) maria.lempio@skolarsfinland.fi Puh. 0400 991 143

 

OHJAAJAT

Alina Kalliokoski

Denise Haavisto

Sara Kukkola

Susanna Korpi

 

 

Yrityksemme noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.
ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä: 1.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Uves Oy (Y-tunnus: 2660018-6)
Pereentie 1, 39950 Pirkkala
Ulla Vesa
ulla.vesa@skolarsfinland.fi
puh: 050 3572714
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Uves Oy:n / Skolars Finlandin asiakassuhteiden hoitamiseen. Skolars Finland tarjoaa muun muassa opetusmateriaaleja, yksityisiä englannin kerhoja ja yksityisopetusta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Uves Oy / Skolars Finalnd käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon, asiakasviestintään ja markkinoinnin kohdentamiseen. Olemme vaitiolovelvollisia asiakkaidemme asioista, emmekä myöskään luovuta asiakkaan yhteystietoja eteenpäin.
3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki
Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Markkinointiluvat
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot
4. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
5. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.