YRITYS

ulla_vesa_1SKOLARSIN TARINA

Perustin yrityksen Uves Oy / Skolars Finlandin tammikuussa 2015 luokanopettajan työni ohessa. Siitä piti tulla vain sivutyö, jonka kautta olisin voinut valmistaa opetusmateriaaleja. Puolentoista vuoden kuluttua Skolars tekikin minusta päätoimisen yrittäjän.

Skolars tarjoaa kouluille, päiväkodeille ja kirjastoille opetusmateriaaleja, jotka suunnittelen ja kehittelen itse hyödyntäen tietenkin myös taitavia yhteistyökumppaneita. Opetusmateriaalien valmistaminen poiki myös sen, että perustin Pirkanmaan kouluihin Skolarsin englannin kerhoja, joissa alettiin käyttää meidän omaa Leo’s English -materiaalia. Lasten ja vanhempien palaute on ollut hyvin positiivista, sillä opiskelu on kuulemma tuottanut tulosta ja sen vaikutus on näkynyt myös kotona ja lomamatkoilla. 

Jotta työni ei olisi pelkkää yrittäjyyttä, annan myös yksityis- ja tukiopetusta sekä pianotunteja. On ollut ilo seurata, miten paljon merkitystä on rauhallisella oppimisympäristöllä ja kahdenkeskisellä opetuksella.  

Nyt on kehitteillä myös mielenkiintoisia koulutusvideoita opettajien ja muiden kasvatusammattilaisten tarpeisiin. Neuropsykiatrisen valmentajan koulutukseni voimin haluan tukea kouluja ja perheitä sekä etenkin lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisessä, oppimisessa ja koulutyössä.

Katsotaan mihin polku tästä vielä vie…

Ulla

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR
Yrityksemme noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.
ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä: 1.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Uves Oy (Y-tunnus: 2660018-6)
Pereentie 1, 39950 Pirkkala
Ulla Vesa
ulla.vesa@skolarsfinland.fi
puh: 050 3572714
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Uves Oy:n / Skolars Finlandin asiakassuhteiden hoitamiseen. Skolars Finland tarjoaa muun muassa opetusmateriaaleja, yksityisiä englannin kerhoja ja yksityisopetusta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Uves Oy / Skolars Finalnd käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon, asiakasviestintään ja markkinoinnin kohdentamiseen. Olemme vaitiolovelvollisia asiakkaidemme asioista, emmekä myöskään luovuta asiakkaan yhteystietoja eteenpäin.
3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki
Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Markkinointiluvat
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot
4. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
5. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.