GDPR-tietosuoja

 

Yrityksemme noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.
ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä: 1.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Uves Oy (Y-tunnus: 2660018-6)
Pereentie 1, 39950 Pirkkala
Ulla Vesa
ulla.vesa@skolarsfinland.fi
puh: 050 3572714
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Uves Oy:n / Skolars Finlandin asiakassuhteiden hoitamiseen. Skolars Finland tarjoaa muun muassa opetusmateriaaleja, yksityisiä englannin kerhoja ja yksityisopetusta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Uves Oy / Skolars Finalnd käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon, asiakasviestintään ja markkinoinnin kohdentamiseen. Olemme vaitiolovelvollisia asiakkaidemme asioista, emmekä myöskään luovuta asiakkaan yhteystietoja eteenpäin.
3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki
Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Markkinointiluvat
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia tietoja
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot
4. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
5. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.